top of page
This website was created by Wix

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Ho Chi Minh City, Vietnam

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  - Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh BĐS và 02 năm đảm nhận vị trí tương đương.
  - Am hiểu về thị trường BĐS trong nước, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch kinh doanh.
  - Có kiến thức tốt về các quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong ngành Bất động sản.
  - Kỹ năng lãnh đạo và quản lý.
  - Kỹ năng phát triển đội ngũ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự

 • Tìm hiểu và nắm bắt tất cả các dự án, các phân khúc về sản phẩm nhà ở của Công ty và các dự án phân phối từ các Chủ đầu tư khác.

 • Huấn luyện thông tin dự án, kỹ năng bán hàng thường xuyên cho nhân viên thuộc phòng kinh doanh. Đảm bảo năng lực phù hợp với vị trí công việc.

 • Hỗ trợ các buổi đào tạo cho NVKD mới gia nhập công ty về: thị trường, dự án, kỹ năng mềm,…hàng tuần luân phiên theo sự phân công của Giám Đốc Sàn.

 • Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nhân viên và đề xuất đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác tư vấn bán hàng.

 • Đảm bảo số lượng nhân sự thuộc Nhóm phụ trách bằng việc: trực tiếp tuyển dụng và triển khai chương trình thúc đẩy tuyển dụng đến nhân viên thuộc nhóm phụ trách.


Thúc đẩy hiệu quả

 • Triển khai, theo dõi, thúc đẩy và hỗ trợ nhân viên trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân.

 • Quản lý và kiểm soát các thông tin từ các nhân viên trực thuộc về sản phẩm mà Công ty công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 • Hỗ trợ nhân viên đàm phán, chốt giao dịch và chăm sóc khách hàng khi cần.

 • Chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh của phòng đạt hiệu qủa công ty giao. Đôn đốc nhân viên trực thuộc thực hiện công tác bán hàng đạt hiệu quả theo kế hoạch công ty đề ra.

 • Động viên, tạo động lực, quản lý và hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc, hoàn thành chỉ tiêu công việc.

 • Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có.

 • Giám sát đôn đốc các hoạt động tư vấn bán hàng; đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động marketing cho Nhóm Kinh Doanh, hỗ trợ NVKD tìm kiếm thu hút khách hàng tiềm năng.

 • Đảm bảo NVKD thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các báo cáo định kỳ (ngày/ tuần/ tháng).

 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Giám Đốc Sàn về tình hình kinh doanh, khách hàng định kỳ (ngày/ tuần/ tháng)

 • Tìm hiểu thông tin thị trường, phân tích đánh giá và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.

GIA NHẬP CÙNG VSTAR NGAY

bottom of page